Wij bestaan al sinds 1982 | Op naar 10.000 artikelen!

Privacy

De Winkel van Sinkel Amsterdam, gevestigd aan Argonautenstraat 68, 1076 KT Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.winkelvansinkelamsterdam.nl
Argonautenstraat 68
1076 KT Amsterdam
+31 (0)6 430 593 09

Dhr. H. Van der Linden is de Functionaris Gegevensbescherming van De Winkel van Sinkel Amsterdam en te bereiken via info@winkelvansinkelamsterdam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Winkel van Sinkel Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@winkelvansinkelamsterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De Winkel van Sinkel Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Persoonsgegevens waartoe De Winkel van Sinkel Amsterdam wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Winkel van Sinkel Amsterdam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Winkel van Sinkel Amsterdam) tussen zit. De Winkel van Sinkel Amsterdam gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WooCommerce
  • Wordt gebruikt voor: Facturering, Offrering, Klantcontact, Bestellingen, Boekhouding
  • Belang: Voor een adequate administratie en het voldoen aan wettelijke verplichting voor De Winkel van Sinkel Amsterdam

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De bewaartermijn van de ingevulde gegevens via de online formulieren op de website is gesteld op 0. De inzending en daarmee alle gegevens worden bij verzending niet opgeslagen. Wel worden de gegevens in de inbox ontvangen en bewaard wegens correspondentie doeleinden en dit kan op verzoek worden verwijderd (zie “Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen”). De bewaartermijn door De Winkel van Sinkel Amsterdam van de gegevens betreffende het MEETWARE3 Timing, Meet and Team Management Software /Boekhoudsysteem zijn:

 • Categorie: Personalia
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Adresgegevens
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Betaalgegevens (Bankrekeningnummer)
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

De Winkel van Sinkel Amsterdam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met pagina’s van Shopvoorgezondheid.nl wordt meegestuurd en op uw computer wordt geplaatst. De gegevens in de cookie worden gebruikt om uw websitebezoek zo prettig mogelijk te maken. Ook kunnen wij informatie in cookies gebruiken om onze website en service verder te verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Functionele cookies

Dankzij functionele cookies van het CMS WordPress kunt u gebruik maken van alle functies van onze website, zoals het gebruik van een contactformulier. De cookies van Disqus maken het mogelijk om reacties te plaatsen bij berichten op de Blog pagina van deze website.

 • WordPress CMS
 • Disqus

Analyse cookies

Dankzij de cookies van Google Analytics verkrijgen wij gegevens, zoals hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze gegevens kunnen wij de website voor u verbeteren.

 • Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Winkel van Sinkel Amsterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@winkelvansinkelamsterdam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Winkel van Sinkel Amsterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Winkel van Sinkel Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@winkelvansinkelamsterdam.nl.